Πολιτική ακυρώσεων

Εάν η ακύρωσή σας  γίνει 21 και πλέον  μέρες πριν την άφιξή σας η προκαταβολή επιστρέφεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση γίνεται παρακράτηση της προκαταβολής σας.